ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างเสริมสมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 การฝึกอบรมและสอบมาตรฐาน Entry Level หลักสูตร Microsoft T
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการสร้างเสริมสมรรถนะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 “การฝึกอบรมและสอบมาตรฐาน Entry Level หลักสูตร Microsoft Technology Associate (MTA)” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา เรื่อง HTML5 Application Developer Fundamentals และสนับสนุนให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ได้รับรองมาตรฐานสากล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 30.205 (อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2017-10-11 11:40:30 admin

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/php_openssl.dll' - /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/php_openssl.dll: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: